Product added to basket
Loading
Loading

3M

Perfect-It Ultrafine Se Polermedel 50383

Produktinformation

3M Ultrafine SE Polish 50383 är ett effektivt polermedel för en exceptionell högblank finish. Ger en virvelfri ("hologram") finish även på svarta bilar. Designad för att användas som det sista steget i 3M färgkodningsprocessen.

Avsedd för det sista steget i vår färgkodade process, för att du ska få den ultimata slutfinishen och lätt kunna torka rent efteråt.

För att få en utmärkt slutfinish och bli av med osynliga rondellslipmärken eller hologram använder du vår 3M 50383 Perfect-It SE ultrafin polish med poleringsmaskiner. Vårt slipmedel ingår i nästa generations prisbelönta, färgkodade produktsystem. Det ska användas i slutskedet av vår färgkodade process, för att ge en avundsvärt hög glans. Vår polish är snabb och lätt att torka bort, du får tid över för andra arbetsmoment.

 • Otrolig, felfri högglansig finish
 • Snabb och enkel att torka av
 • Lätthanterad produkt som stannar på rondellen
 • Bra hantering och utmärkt avtorkning
 • Ger en finish utan rondellslipmärken (“hologram”), även på svarta fordon
läs mer läs mindre

Säkerhet och miljö

H sentences

 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H400: My apologies for misunderstanding your request. The official Swedish translation for the EU H Sentence "Very toxic to aquatic life" is: "Mycket giftigt för vattenlevande organismer."
 • H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H304: Kan vara dödligt vid förtäring och inandning i luftvägarna.
 • H315: Orsakar hudirritation.
 • H413: Kan orsaka långvariga skadliga effekter på vattenlevande organismer.
 • H318: Orsakar allvarlig ögonskada.
 • H410: My apologies for not being able to provide the Swedish translation without the H Sentence number. The official Swedish translation for EU H Sentence H410 is "Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter."
 • H411: Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H302: Skadligt vid förtäring.
läs mer läs mindre

Ultrafine Se Polermedel 50383

 • Lager: 11 i lager
 • Varunummer: 88405-42
 • Mängd: 1 L
begränsad mängd - varan utgår
;
Rekommenderade tillbehör