Product added to basket
Loading
Loading

Köpvillkor

Vi vill gärna vara enkla att handla med och tror på rättvisa affärer för oss långt. Våra villkor är enkla och rättvisa men det är dock några vanliga förbehåll vi är tvungna att ta dem. Den hittar du nedan.

 

 

 

LEVERANS OCH FRAKT

Vi behandlar din order så fort som möjligt. Vi strävar efter att hela tiden kunna erbjuda attraktiva leveransmöjligheter till bra priser. Leverans¬alternativen till den enskilda adressen kan variera. Vi skickar varor på alla vardagar utom vid helgdagar samt vid några få stängningsdagar.

 

Leverans sker med en LAKGRUPPEN anställd transportör eller kurirtjänst med följande leveransvillkor: EX WORKS. (INCOTERM 2010), vilket betyder att risken för leverans övergår till kunden när produkten har lämnats över till transportören. Det är köparens ansvar att säkra att leveransinformationen är korrekta. Däribland leveransadress, telefonnummer och e-postadressen som används i ordern. Informationerna används till att fylla i fraktbrevet och skickas vidare till speditören. Vid beställning av produkter med ett UN number härav med beteckning farliga varor läggs en miljöavgift på 65 kr för varje order. Avgiften täcker kostnaderna vid hantering av varor märkta med farliga varor, så att dem blir packade och hanterade på rätt sätt och inte utgör någon hälso- eller säkerhetsrisk.  

 

Kunden ska undersöka alla produkter, reservdelar och tillhörande tjänster vid leverans. Om ett fel eller en brist som kunden upptäcker eller borde ha upptäckt inte straks meddelas skriftligt till LAKGRUPPEN kan den senare inte görs gällande.

 

RETUR OCH ÅNGERRÄTT

Vi vill att det ska vara enkelt för dig att handla på vår webbshop och det samma gäller vid retur. Vi uppmanar alltid till att du ska undersöka alla produkter, reservdelar och bundna tjänster vid leverans. Om du upptäckter ett fel eller en brist som du önskar att påpeka, ska det straks göras skriftligt till LAKGRUPPEN. Varan ska returneras i väsentlig samma skick och mängd som när du mottog den för att få full köpesumman tillbaka

Ångrar du ett köp erbjuder vi att varan returneras inom 14 dagar efter leverans av varan. Varor som är specifikt blandade till dig kan inte returneras och varor som är märkta som anskaffade varor kan inte heller returneras eftersom dem är beställda specifikt till den enskilda ordern.

 

Du kan klaga över fabrikationsfel som visar sig inom 2 år efter att du har fått varan levererad. I de flesta tillfällen vill skador som kan repareras först repareras, men om det skulle visa sig att produkten efter två reparationsförsök fortfarande är defekt, då vill produkten bytts ut till en annan av samma typ och modell. Det är självklart ett krav att reklamation är berättigad och att bristen inte har uppstått som följd av felaktig användning av produkten eller av annan skada orsakande beteende.

 

I tillfälle av att vi konstaterar fel användning av varan eller ovanligt slitage vill du inte kunna motta dina fraktutgifter retur. Vid beställningsfel av order faktureras 10% av det samlade produktbelopp. Mixfärger returneras inte om deras sista utgångsdatumet är under 6 månader. Om ett fel eller en brist som du upptäcker eller borde ha upptäckt inte straks meddelas skriftligt till LAKGRUPPEN kan den senare inte göras gällande. Om ovanstående villkor inte är uppfyllda vill det förekomma tillfällen där man förlorar hela eller delar av sitt värde och man vill inte vara berättigat till att få pengarna retur

 

Returvaror skickar till: Fraktadressen på din order. Vänligen kontakta oss på +46 40-668 8417 innan du skickar en reklamation retur. När du returnerar varan ange vänligen vad problemet är så detaljerad som möjligt.

 

PRODUKTER, RESERVDELAR OCH TJÄNSTER

Produkter och reservdelar som säljs och levereras är nya och uppfyller danska lagstiftningen vid leverans. LAKGRUPPEN säljer och levererar reservdelar till ett produkt i den omfattning vi kan beställa dessa från en tredje part. Tillhörande tjänster som LAKGRUPPEN säljer och levererar i samband med försäljning och leverans av produkter eller reservdelar såsom kulörmixning utförs hantverksmässigt korrekt och uppfyller dansk lagstiftning vid leverans.

Produkter, reservdelar och tillhörande tjänster som LAKGRUPPEN säljer och levererar till kunden är avsedda för förbehandling, behandling och efterbehandling av lackeringar och till användning i Danmark, Färöarna och Grönland. LAKGRUPPEN är i ingett tillfälle ansvarig för förlust eller skada som kan hänföra till användning till annat syfte eller underhåll i strid med instruktioner och vanlig praktik eller till användning utanför Danmark. Som kund ska du ersätta LAKGRUPPEN i den utsträckning LAKGRUPPEN var ansvarig för ett sådan förlust eller skada.

 

RESTORDER

Ifall din order innehåller varor som inte är på lager eller är märkta som anskaffade varor skickas dem i efterhand snabbast möjligt. Alla varor som är på lager skickas snabbast möjligt. I tillfälle av restorder vill du endast bli fakturerad för varor som har skickats. Restuppgörelsen vill hända när du har mottagit din restorder. När du beställer varor vill det framgå om varan är i restorder och likaså vill det i din orderbekräftelse framgå att din order är avsedd för delleverans. Om du har beställt en eller flera varor som visar sig vara utgått, vill du bli kontaktad snabbast möjligt för att hitta en ersättningsvara.

 

PRISER

Priserna ses i SEK och uppdateras dagligen. LAKGRUPPEN förbehåller sig rätten att ändra priserna utan varning. Priserna på webbshoppen gäller alltid om inte annat har avtalats. Det tas för förbehåll för prisfel mm som följd av leverans misslyckanden, avgiftsändringar, utsålda varor, valutaändringar, krig, terror, naturkatastrofer, force majeure och tryckfel.

 

BETALNING

Vi tar emot betalning med MasterCard, MaestroCard, Dankort, Visa/Dankort. Vi tar inte kortavgift. Beloppet dras först från ditt konto när ordern skickas. Om du har beställt flera varor och en av varorna är restorder, drar vi först betalningen för restordern när varan är skickat.

 

  • Betalning med betalkort

När du beställer och betalar din order med kreditkort hos LAKGRUPPEN görs alla betalningstransaktioner genom ePay(Bambora Company) och inga upplysningar kan ses av LAKGRUPPEN. All kommunikation är krypterad genom en säker anslutning. Vi använder Bambora(ePay) som betalningsgateway(eller betalningsport) och har inlösenavtal med Clearhaus. Beloppet dras först från ditt konto när varorna skickas från LAKGRUPPEN. Det kan aldrig dras ett större belopp än den du har godkänt vid beställningen. Vid produkter som skickas i efterhand pga. restorder eller anskaffning dras beloppet först när varan är skickad från LAKGRUPPEN. Du vill inte bli debiterad extra för den leveransen.

 

  • Betalning med faktura

Överenskommelsen om betalning med faktura är först möjlig efter en kredithantering. Fakturor ska betalas på så sätt att fakturabeloppet är tillgänglig enligt överenskommelse. Fakturor skickas till e-mail. Du ska därför ha en e-mailadress fakturorna kan skickas till. LAKGRUPPEN förbehåller sig rätten till produkter fram tills hela och slutbetalning har gjorts (t.ex. spektrometer). Om det finns rimligt tvekan om kundens förmåga att kunna betala är LAKGRUPPEN berättigat till att minska kredittid och kreditbeloppet, kräva betalning på förhand eller kräva säkerhet för framtida leveranser.   

Betalas fakturor inte i tid av skäl som LAKGRUPPEN inte ansvarar för har LAKGRUPPEN rätt till att ränta på det förfallna beloppet 1,5% varje månad från förfallodagen och till betalningen sker. Ytterligare påföras det en avgift på 100 kr.

 

Om förfallna fakturor inte betalas senast 14 dagar efter ha mottagit ett skriftligt krav om betalning från LAKGRUPPEN har vi dessutom ränta också rätt till att upphäva försäljning av de produkterna, reservdelarna och/eller bundna tjänster som är relaterade till förseningen, upphäva försäljningen av produkter, reservdelar och/eller bundna tjänster som ännu inte har levererats till kunden eller kräva betalning på förhand och/eller göra andra påföljder gällande. Vi förbehåller oss äganderätten av dem sålda varorna fram tills en full betalning har mottagits.

  

ERBJUDANDE

Eventuella erbjudanden är gällande i 10 dagar från det datumet erbjudandet är daterat om inte annat anges i erbjudandet. Om erbjudandet inte är daterat gäller det 10 dagar från avsändningen. Godkännande av erbjudanden efter utgången av acceptperioden är inte bindande för LAKGRUPPEN om inte kunden meddelas om annat.

 

GÄLLANDE RÄTT OCH FÖRSVAR

Partenas samhandel är i alla avseenden omfattat av dansk lag. Varje tvist som kan uppstå i samband med parternas samhandel ska avgöras vid en dansk domstol.

 

GARANTI

LAKGRUPPEN garanterar att produkter, reservdelar och bundna tjänster är fria från fel och defekter i design, material och utförande i 24 månader efter leverans. För delar som kan bytas ut under garanti utgör garantiperioden 3 månader efter byte, dock maximalt 24 månader från första leveransen.

 

LAKGRUPPENs garanti omfattar inte slitagedelar och fel eller defekter som orsakas av: 1 vanligt slitage, 2 förvaring, installation, användning eller underhåll i strid med företagets instruktioner eller allmän praxis, 3 reparation eller ändring utfört av andra än verksamheten och 4 andra förhållanden som verksamheten inte ansvarar för.

 

Om kunden upptäcker fel eller defekter i garantiperioden som kunden önskar göra gällande bör det straks meddelas till LAKGRUPPEN. Om ett fel eller defekt upptäcks som kunden upptäcker eller borde ha upptäckt inte straks meddelas skriftligt till oss kan den inte senare görs gällande. Kunden ska ge verksamheten den informationen om meddelat fel eller defekt som verksamheter ber om.

 

Innan rimlig tid efter attLAKGRUPPEN har mottagit meddelande från kunden om ett fel eller defekt och undersökt kravet, meddelar verksamheten kunden om fel eller defekt är omfattat av garanti. Kunden ska efter anmälan skicka defekta delar till verksamheten. Kunden bär kostnaden och risken för delar under transport till verksamheten. Verksamheten bär kostnaden och risken för delarna under transport till kunden om felet eller defekten är omfattad av garanti.

 

Innan rimlig tid efter attLAKGRUPPEN har meddelat kunden efter punkt 4 om att ett fel eller defekt är omfattat av garanti, korrigerar verksamheten felet eller defekten genom att: 1 byta ut eller reparera defekta delar eller 2 skicka delar till kunden med kundens eget byte eller reparation.

 

Kunden har inte andra rättigheter i samband med fel eller defekt av produkter, reservdelar eller bundna tjänster än dem som uttryckligen framgår ovan.

 

ANSVARFRISKRIVELSE

LAKGRUPPEN kan när som helst ändra innehållet av denna sidan. LAKGRUPPEN kan inte hållas ansvarigt för aktuella skador som har uppstått som följd av användning av sidan eller för liknande orsakad av brist på tillgång till webbshoppen. Observera att bildvisning av varor endast är vägledande och varans utseende kan därför variera från bilden på webbshoppen. Vi är inte ansvariga för mindre skillnader i olika färger eller storlekar vist på webbshoppen. Detta betraktas inte som ett fel av LAKGRUPPEN och vill därför inte heller utlösa någon återbetalning av kostnaderna, varken i samband med den ursprungliga frakten eller retur.

 

Integritetspolicy

LAKGRUPPEN samarbetar med rad andra verksamheter som förvarar och behandlar information. Verksamheterna behandlar enbart upplysningar å vår vägnar och får inte använda dem för sina egna ändamål. Vi samarbetar enbart med informationsbehandlare i EU eller andra länder som kan ge dina upplysningar en tillräcklig skydd. Läs vår integritetspolicy här

 

Handelsvillkoren är senast uppdaterade d. 30. marts 2020