Product added to basket
Loading
Loading

Lechler

Hydrofan He Basfärg

Produktinformation

Vattenbaserad baslack för två/tre skikts metallic och solida kulörer.För överlackering med klarlack.

Den mest effektiva vattenbaserade basfärgen som ger högsta effektivitet. Ett system med pigmenterade baser, klara för användning utan mixmaskin, som används för att blanda kulörer till bil-, motorcykel- och nyttofordon.

Systemet består av ett kompakt färg sortiment, tillgängligt i olika flaskstorlekar (1 lt, 0,5 lt och 0,25 lt). 

Säkerhet och miljö

H sentences

 • H314: Orsakar allvarliga brännskador på huden och ögonskador.
 • H302: Skadligt vid förtäring.
 • H301: The official Danish translation for EU H sentence 301 "Toxic if swallowed" is "Giftigt, hvis det indtages."
 • H332: The official Danish translation for EU H sentence 332 "Harmful if inhaled" is "Skadeligt, hvis det indåndes."
 • H310: Den danske oversættelse af EU H sætning 310 er: "Dødelig ved hudkontakt."
 • H410: My apologies for not being able to provide the Swedish translation without the H Sentence number. The official Swedish translation for EU H Sentence H410 is "Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter."
 • H400: My apologies for misunderstanding your request. The official Swedish translation for the EU H Sentence "Very toxic to aquatic life" is: "Mycket giftigt för vattenlevande organismer."
 • H330: Dødelig ved indånding.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H318: Orsakar allvarlig ögonskada.
 • H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H315: Orsakar hudirritation.
läs mer läs mindre

Hf000 Hydrofan Intense Vit

 • Lager: 72 i lager
 • Varunummer: LNHF0000L1
 • Mängd: 1 L
begränsad mängd - varan utgår

Hf008 Hydrofan Solgul

 • Lager: 18 i lager
 • Varunummer: LNHF0008L0,5
 • Mängd: 0,50 L
begränsad mängd - varan utgår

Hf013 Hydrofan Oxid Gul

 • Lager: 15 i lager
 • Varunummer: LNHF0013L0,25
 • Mängd: 0,25 L
begränsad mängd - varan utgår

Hf015 Hydrofan Varm Gul

 • Lager: 18 i lager
 • Varunummer: LNHF0015L0,5
 • Mängd: 0,50 L
begränsad mängd - varan utgår

Hf017 Hydrofan Ockragul

 • Lager: 19 i lager
 • Varunummer: LNHF0017L0,25
 • Mängd: 0,25 L
begränsad mängd - varan utgår

Hf022 Hydrofan Varm Orange

 • Lager: 17 i lager
 • Varunummer: LNHF0022L0,5
 • Mängd: 0,50 L
begränsad mängd - varan utgår

Hf038 Hydrofan Oxide Röd

 • Lager: 18 i lager
 • Varunummer: LNHF0038L0,25
 • Mängd: 0,25 L
begränsad mängd - varan utgår

Hf048 Hydrofan Skarlagensröd

 • Lager: 19 i lager
 • Varunummer: LNHF0048L1
 • Mängd: 1 L
begränsad mängd - varan utgår

Hf107 Hydrofan Strålande Gul

 • Lager: 14 i lager
 • Varunummer: LNHF0107L0,5
 • Mängd: 0,50 L
begränsad mängd - varan utgår

Hf110 Hydrofan Cool Gul

 • Lager: 19 i lager
 • Varunummer: LNHF0110L0,5
 • Mängd: 0,50 L
begränsad mängd - varan utgår
;
Rekommenderade tillbehör