Product added to basket
Loading
Loading

Macrofan Green-Tech Filler - Filling som alltid, snabbare än någonsin!

FILLING SOM ALLTID, SNABBARE ÄN NÅGONSIN!

Macrofan Green-Tech Filler är ett två komponenter, ultrasnabb torkande High-Solids Acylic Primer med en hög filling kapacitet, lämplig för användning i alla fordonreperationer tack vare dess  modularity och flexibilitet av användning. .

Referensen till Green-TI Filler Primerär tydlig och dem två produkterna är faktiskt väldigt lika när de gäller filling och slipning kapacitet (som är det historiska Lechler Primer är känd för) Macrofan Green-Tech Filler erbjuder slutanvändaren mycket mer! Tack vare dess formuleringsegenskaper och modularity minskar det arbetstiderna betydligt både vid appliceringen och torkningen speciellt vid rumstemperatur, vilket är den mest vanliga förutsättningen för denna typ av produkt.

Dess teknologiska egenskaper gör den både lämplig för standardprocesser med användning av MULTIPROGRAM universella härdare och för högeffektiv IR-Tech, Power-Tech och Air-Tech processer (i dem senaste två fallen som gör det möjligt att använda en specifik härdare och tillsats).

green-tech lecher
macrofan green tech filler

EFFEKTER AV ENERGIKOSTNADER

På grund av fleksibilitet i användningen avMacrofan Green-Tech Filler kan det appliceras på traditionellt sätt och efter varandra (”One-Step” cykel) och med all torkningsteknik (luft, ugn och IR).

SAMMANFATTAD ÄR FÖRDELARNA MED DEN NYA PRIMERN NEDAN:

  • - Med tanke på dess torkningsförmåga gör det möjligt att snabba och säkra reparationer även under ”kritiska” omständigheter.

  • - Med tanke på dess minskade ugn-torkningstid genererar det den betydande energibesparingen vilket gör denna torkningsmetod mer prisvärd även under första steg i processen.

  • - Med tanke på kortare processtider både under applicering och torkning, ökar det produktivitet och minskar påverkan av arbetskraftskostnaderna av enskilda reparationer.
Se mer

“DIN BÄSTA PRAKTISKA UTVECKLING”

Den nya produkten är helt i linje med Lechlers mission för dess Refinish produkter i dem senaste åren

Till att erbjuda produkter och systemer som gör det möjligt för dem att uppnå maximal effektivitet, med ett öga på både resultat och ekonomi

Detta mål är till att höja produktivitetsnivån i karosseributiken genom användning av enkla och säkra arbetsmetoder