Product added to basket
Loading
Loading

Hur man väljer härdare för billack, primer och klarlack

Att välja rätt färghärdare kan göra stor skillnad för hur din finish och hållbarhet slutar.

Det finns flera olika typer av härdare och det finns vissa faktorer som du bör vara medveten om när du köper din billack. Fel val av härdare kan vara orsaken till att din färg inte blir som önskat.

I den här guiden beskriver jag några av de väsentliga faktorerna och rekommendationerna som du bör tänka på när du väljer en härdare för billack, inklusive speciellt spackel, primer och klarlack.

FÖRSTÅ HÄRDARE OCH DESS SYFTE

En härdare, även kallad reaktor, aktivator eller härdare (på engelska), är en kemisk tillsats som blandas med färg (2-komponents produkt) för att utlösa en kemisk reaktion som leder till härdning (polymerisation). Denna reaktion är oumbärlig för torkning, härdning och filmbildning av färgen, vilket särskilt är fallet i produkter som primerfärg eller klarlack. 2K-färg, eller 2-komponentsfärg, kräver en härdare för att ytan ska uppnå korrekt hållbarhet, finish och funktionalitet.

Komponent A utgör färgen, som primer eller klarlack, medan komponent B är härdaren. Förtunningsmedel utgör komponent C och är inte alltid nödvändiga.

VIKTIGHETEN AV FÄRGHÄRDARE I REPARATIONSPROCESSEN

Vikten av att välja och använda härdare korrekt vid billackering kan inte överskattas. Felaktigt val av härdare eller felaktig blandning kan resultera i olika färgdefekter. Att använda rätt härdare kan också bidra till att förbättra produktiviteten i bilverkstaden avsevärt.

I första hand påskyndar en härdare den kemiska reaktionen, vilket påskyndar torkning och härdning av färgen och bibehåller integriteten efter att reaktionen är klar.

Om du har en verkstad eller arbetar under olika förhållanden är det viktigt att ha tillgång till ett varierat urval av premiumhärdare som erbjuder mångsidighet genom kompatibilitet med olika produkter som primers eller klarlacker.

Just därför erbjuder vi ett otroligt omfattande urval av olika härdare från olika billacksmärken, just för användning i olika situationer. Vet du vilken färg du ska använda kan du titta i det tekniska databladet och ta reda på vilken härdare som passar dig, annars är du välkommen att kontakta oss.

TYPER AV HÄRDARE

Härdare är indelade i fyra grupper baserat på deras torkhastighet:

Långsamma härdare: Dessa härdare är lämpliga för höga temperaturer. De ger mer tid att arbeta med färgen, vilket är användbart i varma miljöer eller större reparationer där en långsammare torktid önskas.

Medium eller standard härdare: Dessa härdare har en måttlig torkhastighet och är ofta det lämpliga valet för de flesta vanliga reparationer.

Snabbhärdare: Dessa härdare påskyndar torkningsprocessen och är idealiska för situationer där snabbare arbetsflöden krävs.

Ultrasnabba härdare: Dessa härdare är designade för låga temperaturer och möjliggör snabbare torkning under kallare förhållanden. De är särskilt användbara i svala klimat eller för reparationer som kräver snabbare färdigställandetider.

FAKTORER DU BÖR TÄNKA PÅ NÄR DU VÄLJER EN HÄRDARE

Temperatur: Temperaturen är den viktigaste faktorn vid val av härdare. För temperaturer mellan 20ºC och 25ºC är standard- eller mediumhärdare lämpliga, med justeringar utifrån specifika applikationssammanhang.

Låga temperaturer och hög luftfuktighet = snabba eller ultrasnabba härdare.

Omvänt kräver höga temperaturer och låg luftfuktighet långsamma härdare för att behålla en öppen färgfilm. Tänk på både produkt- och underlagstemperaturer för optimalt resultat.

Höga temperaturer och låg luftfuktighet = långsamma härdare.

Luftfuktighet: Relativ luftfuktighet bör helst vara mellan 55 % och 65 % för applicering. Hög luftfuktighet kräver användning av långsamma härdare för att förhindra ytdefekter och förlust av glans.

Reparationens storlek: Valet av härdare beror på storleken på reparationen och om den är partiell eller för hela fordonet. Mindre reparationer drar nytta av snabba eller extra snabba härdare, vilket minskar tork- och bearbetningstider. Större reparationer, såsom komplett fordonslackering, kräver medium eller långsamma härdare för tillräcklig täckningstid utan att kompromissa med torkkvaliteten.

Blandningsförhållande: Att hålla sig till rätt blandningsförhållande mellan härdare och produkt är avgörande för att uppnå en felfri finish. Förhållandena varierar beroende på produkt och härdartyp, vilket kan ses i avsnittet "Mixing Ratios" i det tekniska databladet för huvudprodukten såsom klarlack, filler eller primer. För rätt blandningsförhållande kan du med fördel använda en blandningskopp med tryckt skala på, och kom ihåg att röra om produkten ordentligt efter blandning.

Hållbarhet/brukstid: Tänk på produktens hållbarhet, som varierar med vilken typ av härdare som används. Snabbare härdare ger kortare tid från det att blandningen (komponent a+b) blandas tills appliceringen måste vara klar. .

Produktivitet: Att förbättra produktiviteten är ett centralt mål i målarverkstäder. Rätt val av härdare, tillsammans med lämpliga förhållanden, påverkar produktiviteten avsevärt. Använd snabba eller ultrasnabba härdare för reparationer där förhållandena tillåter, påskynda torkning av färgfilmen och öka reparationskapaciteten i kabinen.

SLUTSATS

Spelar det någon roll vilken härdare jag väljer? Det korta svaret är ja. Valet av härdare kan/har stor inverkan på hur din slutfinish blir.

Var därför uppmärksam på vilken typ av färg du har, vad blandningsförhållandet är, vilken miljö du målar i och hur du applicerar den. Har du frågor eller behöver hjälp med att välja produkter? Kontakta oss.