Product added to basket
Loading
Loading

Förvaring av lack och billack

Goda råd för förvaring av färg

Se först och främst till att stänga färgförpackningen ordentligt. Det förhindrar att luft kommer in och torkar ut färgen. En tät försegling hjälper till att bibehålla kvaliteten på färgen över tid.

För att behålla färgens kvalitet är det viktigt att förvara den i en torr och sval miljö och undvika direkt solljus och extrema temperaturer, eftersom det kan påverka färgens konsistens och färg.

Var uppmärksam på fukt, undvik att förvara färg i områden med hög luftfuktighet, eftersom det kan påverka färgens kvalitet och hållbarhet. Överdriven fukt kan orsaka kondens i färgen och försämra dess egenskaper.

Färgförpackningar bör förvaras upprätt för att undvika läckage eller spill och bör inte förvaras nära öppna lågor, gnistor eller värmekällor eftersom det kan vara brandfarligt. Välj en förvaringsplats som är säker och borta från potentiella brandrisker.

Det kan vara en bra idé att skriva tydliga etiketter på färghinken med viktig information som färg, inköpsdatum och var du köpt den. Du kan också notera att härdaren, thinnern eller blandningsförhållandet är särskilt användbart med en tvåkomponents billack. Detta gör det lättare att identifiera och organisera färgen till nästa gång du behöver den.

Oavsett vilken typ av färg du har är det viktigt att kontrollera tillverkarens rekommendationer för den specifika färgtypen du har. Du hittar denna information i det tekniska databladet.

Lagring av färg på vintern och vid lägre temperaturer

Generellt sett är det viktigt att skydda färgen från extrema temperaturer, både höga och låga, för att behålla dess kvalitet och hållbarhet.

Om färgen utsätts för frost eller extrem kyla kan den ändra sin konsistens och förstöra dess egenskaper. Många typer av färg har en lägsta temperatur vid vilken de kan förvaras utan att skadas.

Vilken temperatur är bäst för förvaring av färg?

Den optimala temperaturen för förvaring av färg varierar något beroende på färgtyp och tillverkarens rekommendationer. Generellt sett är det bäst att förvara färgen i en temperatur mellan 10°C och 25°C.