Product added to basket
Loading
Loading

Teknos

Teknodur Combi 3442-05

Produktinformation

Observera att detta är baser, slutliga färger produceras med en toningsmaskin och tonsystem teknotint.

TEKNODUR COMBI 3442-05 är en 2-komponent rostskyddspigmenterad polyuretanfärg med låg halt av lösningsmedel. Härdaren som används är ett alifatiskt isocyanatharts. Används som 1-skiktsfärg. Rekommenderat underlag Aluminium, Stål, Zink. Glans (60°) Halvblank.

Färgen kan även användas som topplack i polyuretan- och epoxisystem. Lämpar sig för stål- och aluminiumytor. Färgen kan användas på flera olika typer av underlag samt på många ytor med gammal färg som har god vidhäftning mot underlaget.

Färgen ger en halvblank film med goda mekaniska egenskaper och god väderbeständighet. Användning av TEKNODUR 3840 polyuretanlack rekommenderas som klarlack när utmärkt glans och färgbeständighet krävs.

Blandningsförhållande (A:B) 6:1 i volym

Härdare Comp. B: TEKNODUR HARDENER 7230

Brukstid, 23 °C 1,5h

Förtunning Förtunna vid behov färgen med TEKNOSOLV 6220-00. Använd inte vanliga thinner eftersom de kan innehålla alkohol som reagerar med härdaren.

Snabbförtunning: TEKNOSOLV 7140-00.

Standardförtunning: TEKNOSOLV 6220-00.

Slow thinner: TEKNOSOLV 6190-00.

Förvaring Lagringsstabiliteten anges på etiketten. Härdaren reagerar med fukt. Förvaras svalt i tättsluten förpackning. En öppnad härdare bör användas inom två veckor.

Förbehandling Ytorna rengörs från föroreningar som kan vara skadliga för förbehandling och applicering. Dessutom avlägsnas vattenlösliga salter med lämpliga metoder. De olika materialens ytor är förbehandlade enligt följande:

STÅLYTOR: Avlägsna glödskal och rost genom sandblästring till renhetsgrad SA 2½ (standard ISO 8501-1). Om ytan ruggas på tunna plåtar förbättras färgens vidhäftning mot ytan.

ALUMINIUMYTOR: Ytorna är behandlade med lämpligt rengöringsmedel. Ytor som är utsatta för väder uppruggas med sandblästring (AISaS) eller slipning.

GAMLA MÅLADE YTOR LÄMPLIGA FÖR ÖVERMÅLNING: Föroreningar som kan vara skadliga för appliceringen av färgen (t.ex. fett och salter) tas bort. Ytorna ska vara torra och rena. Gamla, målade ytor som överskridit den maximala målbarheten ska ruggas upp. Förbehandling av skadade delar utförs enligt kraven för yt- och underhållsmålning.

Välj plats och tid för behandlingen med hänsyn till att den förbehandlade ytan inte blir smutsig eller fuktig före efterföljande behandling.

Övriga instruktioner gällande förbehandling av ytan finns i standarderna EN ISO 12944-4 och ISO 8501-2.

Appliceringsmetod Luftlös sprutning, Konventionell sprutning, Pensel Lämplig högtrycksmunstyckesstorlek. 0,015"-0,017".

Applicering BLANDNING AV KOMPONENTER: Tänk på blandningens brukstid när du beräknar mängden som ska blandas på en gång. Innan applicering blandas bas och härdare i rätt förhållande. Rör försiktigt ner till botten av behållaren. Otillräcklig omrörning eller felaktigt blandningsförhållande resulterar i otillräcklig härdning och sämre filmegenskaper. Spraypistol och behållare rengörs med färgens egen thinner före användning

Appliceringsförhållanden Under applicering och torkning måste luftens, ytans och produktens temperatur vara över +5 °C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Dessutom måste temperaturen på ytan som ska behandlas och produkten vara minst +3 °C över luftens daggpunkt.

Torktid +23°C / 50% RH (torrfilm 80 μm) - dammtorr 30 minuter (ISO 1517:1973) - icke-vidhäftande 5 timmar (DIN 53150:1995) - helt härdad 7 dagar

Säkerhets- och förebyggande åtgärder Härdaren bör öppnas med försiktighet, eftersom övertryck kan uppstå under lagring. Härdaren och den färdiga blandningen innehåller isocyanater. I dåligt ventilerade rum och speciellt vid sprutning rekommenderas användning av friskluftsmask. För korta eller tillfälliga arbeten kan en mask med A2-P2-filter användas. I detta fall måste ögon och ansikte skyddas. Se säkerhetsdatablad.

läs mer läs mindre

Teknodur Combi 3442-05 Bas 1

 • Lager: 15 i lager
 • Varunummer: 3442-05-01-7,8
 • Mängd: 7,80 L
begränsad mängd - varan utgår

Teknodur Combi 3442-05 Base 2

 • Lager: 10 i lager
 • Varunummer: 3442-05-02-7,8
 • Mängd: 7,8 L
begränsad mängd - varan utgår

Teknodur Combi 3442-05 Base 3

 • Lager: 21 i lager
 • Varunummer: 3442-05-03-7,8
 • Mängd: 7,8 L
begränsad mängd - varan utgår

Teknodur Combi 3442-05 Base 4

 • Lager: 5 i lager
 • Varunummer: 3442-05-04-7,8
 • Mängd: 7,8 L
begränsad mängd - varan utgår

Teknodur Combi 3442-05 Base 5

 • Lager: 3 i lager
 • Varunummer: 3442-05-05-7,8
 • Mängd: 7,8 L
begränsad mängd - varan utgår
;