Product added to basket
Loading
Loading

3M

Perfect-It Extra Fine Plus Polermedel 80349

Produktinformation

3M 80349 Perfect-It Plus, extra fint slipmedel är ett slipmedel för fin finish speciellt framtaget för moderna lackeringssystem med reptåliga klarlacker.

 • Tar bort finare och grövre slipmärken
 • Volym: 1 liter
 • Färg: Vit

Säkerhet och miljö

H sentences

 • H411: Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H304: Kan vara dödligt vid förtäring och inandning i luftvägarna.
 • H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 • H302: Skadligt vid förtäring.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H318: Orsakar allvarlig ögonskada.
 • H400: My apologies for misunderstanding your request. The official Swedish translation for the EU H Sentence "Very toxic to aquatic life" is: "Mycket giftigt för vattenlevande organismer."
 • H315: Orsakar hudirritation.
läs mer läs mindre

Perfect-It Extra Fine Plus Polermedel 80349

 • Lager: 14 i lager
 • Varunummer: 88411-04
 • Mängd: 1 L
begränsad mängd - varan utgår
;