Product added to basket
Loading
Loading

Lechler

Mc404 Macrofan Avantage Uhs Klarlack

Produktinformation

Snabbtorkande klarlack med enkel applikation. För glimmer, metalliska och massiva ytbehandlingar. Lämplig när du behöver maximal flexibilitet  med en högkvalitativ estetisk aspekt men också snabbtorkningsresultat

MC404 är en tvåkomponent UHS akryl klarlack (VOC < 420 g/l) med ett brett användningsområde och snabbtorkande. Den stora mångsidigheten hos denna produkt och dess HT-version gör den lämplig för de mest extrema användningsförhållandena (temperaturer >35°C).

MC404 Macrofan Advantage UHS Clearcoat är en klarlack utvecklad för både glimmer, metallic och solid finish. MC404 kan användas både för punkt-, del- och hellackering av bilen. Den är särskilt lämplig för små reparationer; eftersom det låter dig optimera processtider/kostnader, särskilt i vissa kritiska applikationsförhållanden vad gäller miljö (höga temperaturer) och utrustning (sprutboxar med högt luftflöde).

MC404 kan därför användas i följande två versioner, STANDARDPROCESS eller Hi-Tech PROCESS. Eftersom MC404 är ett tvåkomponentsbeläggningssystem som kräver en härdare för att aktivera härdningsprocessen, och beroende på vilken process du väljer, är blandnings- och appliceringsförhållandena olika. Se därför det tekniska databladet för korrekt blandnings- och appliceringsförhållande.

 • Branscher: Billackering, Lastbillackering
 • Varumärken: Lechler
 • Produkttyp: Klarlack
 • EAN: 8023816077174
 • Leverantörs artikelnr: L0MC0404L4
läs mer läs mindre

Säkerhet och miljö

H sentences

 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H412: Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
 • H361: Misstänks kunna skada fruktsamheten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om känd> <ange exponeringsväg om det kan bevisas att ingen annan exponeringsväg utgör faran>.
 • H410: My apologies for not being able to provide the Swedish translation without the H Sentence number. The official Swedish translation for EU H Sentence H410 is "Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter."
 • H332: The official Danish translation for EU H sentence 332 "Harmful if inhaled" is "Skadeligt, hvis det indåndes."
 • H336: Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
 • H400: My apologies for misunderstanding your request. The official Swedish translation for the EU H Sentence "Very toxic to aquatic life" is: "Mycket giftigt för vattenlevande organismer."
 • H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

P phrases

 • P280: The official Danish translation for EU P Phrase P280 is: "Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsesbeklædning/øjenbeskyttelse/ansigtsbeskyttelse."
 • P370: Vid brand:
 • P261: Undvik att inandas damm/rök/gas/dimma/ångor/sprej.
 • P201: Få speciella instruktioner innan användning.
 • P378: Använd… för att släcka.
 • P210: Håll dig borta från värme, heta ytor, gnistor, öppen låga och andra tändkällor. Rökning förbjuden.
 • P273: Undvik utsläpp till miljön.
läs mer läs mindre

Mc404 Macrofan Avantage Uhs Klarlack

 • Lager: Leverans 15-16 dagar• Beställningsvara
 • Varunummer: L0MC0404L1
 • Mängd: 1 CTN(6 ST)
begränsad mängd - varan utgår

Mc404 Macrofan Avantage Uhs Klarlack

 • Lager: 129 i lager
 • Varunummer: L0MC0404L4
 • Mängd: 4 L
begränsad mängd - varan utgår
;
Rekommenderade tillbehör