Product added to basket
Loading
Loading

Beck & Jørgensen

502 B3 Träolja

Produktinformation

Träolja för ny behandling och underhåll av träterrasser, trädgårdsmöbler och liknande. i tryckimpregnerat trä och ädelträ. God penetration och skapar vattenavvisande yta. Innehåller speciellt vattenavvisande vax och aktivt UV-filter.

 • Spädning: Bör inte spädas ut
 • Verktyg: Borste, trasa eller svamp
 • Applicering: +5°C till +25°C. RH: 40-80%
 • Räckvidd: 5-10 m²/ltr. Beroende på intag
 • Torktid: 6-8 timmar, kan målas över efter ca. 12 timmar vid 20 °C och 65 % RH
 • Branscher: Trälackering
 • Varumärken: Beck & Jørgensen
 • Färg: Transparent
 • Leverantörs artikelnr: 5020013

Säkerhet och miljö

H sentences

 • H331: Giftigt vid inandning.
 • H410: My apologies for not being able to provide the Swedish translation without the H Sentence number. The official Swedish translation for EU H Sentence H410 is "Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter."
 • H412: Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
 • H411: Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H400: My apologies for misunderstanding your request. The official Swedish translation for the EU H Sentence "Very toxic to aquatic life" is: "Mycket giftigt för vattenlevande organismer."
 • H318: Orsakar allvarlig ögonskada.
 • H372: Orsakar skador på organ <eller ange alla organ som påverkas, om känt> genom långvarig eller upprepad exponering <ange exponeringsvägen om det är bevisat att ingen annan exponeringsväg orsakar faran>.
 • H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H304: Kan vara dödligt vid förtäring och inandning i luftvägarna.
 • H361: Misstänks kunna skada fruktsamheten eller det ofödda barnet <ange specifik effekt om känd> <ange exponeringsväg om det kan bevisas att ingen annan exponeringsväg utgör faran>.
 • H302: Skadligt vid förtäring.

P phrases

 • P102: Håll utom räckhåll för barn.
 • P273: Undvik utsläpp till miljön.
 • P501: Aflever indholdet/emballagen til...
läs mer läs mindre

B&J B3 Träolja 502 - Klar

 • Lager: 6 i lager
 • Varunummer: 805-5520013-2,7
 • Mängd: 2,70 L
begränsad mängd - varan utgår

B&J B3 Träolja 502 - Transparent

 • Lager: 18 i lager
 • Varunummer: 805-5520012-0,9
 • Mängd: 0,90 L
begränsad mängd - varan utgår
;