Product added to basket
Loading
Loading

Sayerlack

Tp2009 Lösningsmedel Pigmenterad Pasta

Produktinformation

Sayerlack tonerpasta TP2009/XX serien består av monopigmentkoncentrationer som är kompatibla med lösningsmedelbasprodukter.

Alla TP2009/xx pastor är aromatfria och innehåller inte bly eller andra tungmetaller. TP2009/xx bör användas för lösningsmedelsbaserad pigmentbasbeläggning och topplacker, antingen polyuretan eller nitrocellulosa.

Säkerhet och miljö

H sentences

 • H400: My apologies for misunderstanding your request. The official Swedish translation for the EU H Sentence "Very toxic to aquatic life" is: "Mycket giftigt för vattenlevande organismer."
 • H336: Kan orsaka dåsighet eller yrsel.
 • H412: Skadligt för vattenlevande organismer med långvariga effekter.
 • H410: My apologies for not being able to provide the Swedish translation without the H Sentence number. The official Swedish translation for EU H Sentence H410 is "Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter."
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
läs mer läs mindre

Tp2009/06 Pigmented Paste Blå

 • Lager: 5 i lager
 • Varunummer: TP2009/06-3
 • Mängd: 3 L
begränsad mängd - varan utgår

Tp2009/08 Pigmenterad Pasta Röd Oxid

 • Lager: 6 i lager
 • Varunummer: TP2009/08-3
 • Mängd: 3 L
begränsad mängd - varan utgår

Tp2009/09 Pigmented Pasta Orange

 • Lager: 7 i lager
 • Varunummer: TP2009/09-3
 • Mängd: 3 L
begränsad mängd - varan utgår

Tp2009/17 Pigmenterad Pasta Ljusgul

 • Lager: 3 i lager
 • Varunummer: TP2009/17-3
 • Mängd: 3 L
begränsad mängd - varan utgår

Tp2009/21 Pigmenterad Pasta Maize

 • Lager: 6 i lager
 • Varunummer: TP2009/21-3
 • Mängd: 3 L
begränsad mängd - varan utgår

Tp2009/26 Pigmenterad Pasta Ljusröd

 • Lager: 4 i lager
 • Varunummer: TP2009/26-3
 • Mängd: 3 L
begränsad mängd - varan utgår

Tp2009/42 Pigmenterad Pasta Grön

 • Lager: 7 i lager
 • Varunummer: TP2009/42-3
 • Mängd: 3 L
begränsad mängd - varan utgår

Tp2009/52 Pigmenterad Pasta Ockra

 • Lager: 7 i lager
 • Varunummer: TP2009/52-3
 • Mängd: 3 L
begränsad mängd - varan utgår

Tp2009/53 Pigmenterad Pasta Magenta

 • Lager: 6 i lager
 • Varunummer: TP2009/53-3
 • Mängd: 3 L
begränsad mängd - varan utgår

Tp2009/61 Pigmenterad Pasta Violett

 • Lager: 5 i lager
 • Varunummer: TP2009/61-3
 • Mängd: 3 L
begränsad mängd - varan utgår
;
Rekommenderade tillbehör