Product added to basket
Loading
Loading

Teknos

Tonet Aquatop 2600-22 För Sprutpistol

Produktinformation

Tonad topplack för sprutapplicering. AQUATOP 2600-22 är en vattenspädbar täckfärg för industriell ytbehandling av utomhus träarbeten, såsom fönster och dörrar.

Spädning: Produkten levereras färdig för användning. Finns i en rad standardförpackningsstorlekar (3, 9 och 18 liter).

Glans: (60°) Halvmatt.

Rekommenderat underlag: Lövträ, Modifierat trä, Barrträ.

Appliceringsmetod: högtryckssprutning, luftassisterad högtryckssprutning, elektrostatisk sprutning.

Appliceringsförhållanden Rör om noggrant före användning. Optimal temperatur för produkter och omgivning: +18 °C - +22 °C. Optimal relativ luftfuktighet: ca. 50 %. Våtfilmsintervall 150-300 µm.

Förbehandling: Träet ska vara fritt från trädamm och smuts. Fukthalten i träet ska vara ca. 13 % och får inte överstiga 15 %. Träunderlag som inte uppfyller hållbarhetsklass 3, EN 350:2016 ska förbehandlas. Teknos har ett sortiment av träskyddsmedel som uppfyller kraven i EN 599.

Torktid +23 °C / 50 % RH

- hantering torr 2-3 timmar

- slipning och upparbetning torr 3-4 timmar

De angivna tiderna är vägledande och kan variera beroende på träkvalitet, temperatur, luftfuktighet, ventilation och lagertjocklek. Torktiden kan reduceras med hjälp av speciella torksystem för att påskynda torkningen.

läs mer läs mindre

Notera! När vi tillverkar specialtonad färg åt dig gäller returrätten.