Product added to basket
Loading
Loading

Sika

Flex 527 At Stp Tätningsmassa

Produktinformation

Sikaflex-527 AT, en 1-komponents hybridfogmassa för elastiska fogar både interiört och exteriört på fordon.

Produkten härdar vid exponering avl atmosfärens luftfuktighet och bildar då en tålig elastomer. Produkten är baserad på Sikas silan-terminerade polymerteknologi och innehåller inga isocyanater. Kan övermålas med vattenbaserade lacksystem vått-i-vått eller efter skinnbildning.

Säkerhet och miljö

H sentences

 • H413: Kan orsaka långvariga skadliga effekter på vattenlevande organismer.
 • H226: Brandfarlig væske og damp.
 • H332: The official Danish translation for EU H sentence 332 "Harmful if inhaled" is "Skadeligt, hvis det indåndes."
 • H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
läs mer läs mindre

Flex-527 At Ljusgrå

 • Lager: 17 i lager
 • Varunummer: 170782
 • Mängd: 1 ST(300 ML)
begränsad mängd - varan utgår

Flex-527 At Svart

 • Lager: 11 i lager
 • Varunummer: 170783
 • Mängd: 1 ST(300 ML)
begränsad mängd - varan utgår

Flex-527 At Vit

 • Lager: hos partner
 • Varunummer: 170785
 • Mängd: 1 CTN(12 ST)
begränsad mängd - varan utgår
;
Rekommenderade tillbehör