Product added to basket
Loading
Loading

Teknos

Aquatop 2600-82 Glans 25 Ral 9010

Produktinformation

Teknos 2600-82, tonad i RAL 9010 Glans 25 Halvmatt. 2600-82 är en vattenspädbar täckfärg för industriell ytbehandling av utomhus träarbeten, såsom fönster och dörrar. Produkten levereras klar för användning.

Aquatop 2600-82 är den bra täckfärgen för ytterdörrar, fönster, fönsterluckor, golvlister eller uterum.

Rekommenderat underlag Lövträ, Modifierat trä, Barrträ.

Förbehandling Träet ska vara fritt från trädamm och smuts. Fukthalten i träet ska vara ca. 13 % och får inte överstiga 15 %. Träunderlag som inte uppfyller hållbarhetsklass 3, EN 350:2016 ska förbehandlas. Teknos har ett sortiment av träskyddsmedel som uppfyller kraven i EN 599. Kontakta Teknos för ytterligare vägledning.

Appliceringsmetod: högtryckssprutning, luftassisterad högtryckssprutning, elektrostatisk sprutning.

Torktid +23 °C / 50 % RH

- hantering torr 1-3 timmar

- slipning och upparbetning torr 3-4 timmar.

Torktiden kan reduceras med hjälp av speciella torksystem för att påskynda torkningen. De angivna tiderna är vägledande och kan variera beroende på träkvalitet, temperatur, luftfuktighet, ventilation och lagertjocklek.

 • Ren Vit
 • Glans 25 Semi-matt
 • Branscher: Trälackering
 • Varumärken: Teknos
 • Substrat: Træ
 • Leverantörs artikelnr: 2569437
läs mer läs mindre

Säkerhet och miljö

H sentences

 • H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.
 • H318: Orsakar allvarlig ögonskada.
 • H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
 • H400: My apologies for misunderstanding your request. The official Swedish translation for the EU H Sentence "Very toxic to aquatic life" is: "Mycket giftigt för vattenlevande organismer."
 • H315: Orsakar hudirritation.
 • H310: Den danske oversættelse af EU H sætning 310 er: "Dødelig ved hudkontakt."
 • H411: Skadligt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 • H312: Skadlig vid hudkontakt.
 • H314: Orsakar allvarliga brännskador på huden och ögonskador.
 • H351: Misstänkt för att orsaka cancer <ange exposéväg om det helt klart bevisas att ingen annan exposéväg orsakar faran>.
 • H311: Giftig vid hudkontakt.
 • H410: My apologies for not being able to provide the Swedish translation without the H Sentence number. The official Swedish translation for EU H Sentence H410 is "Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter."
 • H330: Dødelig ved indånding.
 • H302: Skadligt vid förtäring.
 • H301: The official Danish translation for EU H sentence 301 "Toxic if swallowed" is "Giftigt, hvis det indtages."
läs mer läs mindre

Aquatop 2600-82 Ral 9010 Glans 25

 • Lager: 7 i lager
 • Varunummer: 2600-82-9010-20
 • Mängd: 20 L
begränsad mängd - varan utgår
;